DataMaat - Your Site Motto, Slogan, or TAGLINE

Menu:

Algemene Voorwaarden

Op al onze offertes en facturen zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

Tenslotte:
Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn de Algemene Voorwaarden van FENIT, gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsbank te Den Haag op 3 juni 2003 onder nummer 60/2003 van toepassing.

Op verzoek kunnen deze aan u worden toegestuurd. Een inkijkexemplaar kunt u hier opvragen.